Startsida

På den här sidan kan ideella föreningar, kommuner och andra myndigheter visa integrationsfrämjande aktiviteter som anordnas i Södermanlands län. Det kan vara sådant som språkkaféer, idrottsarrangemang eller annat. För nyanlända är det särskilt viktigt att kunna knyta kontakter med dem som redan är etablerade på orten. För de som söker asyl kan det sociala sammanhanget betyda mycket under väntan på beslut. Här kan du lämna tips på aktiviteter som främjar integration och inkludering och det finns också möjlighet att göra en efterlysning. Välkommen att börja använda sidan!