Aktuellt

September 2017Maj 2017

Extratjänsterna utvidgas

Regeringen har fattat beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Läs mer här >>


Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen

Uppdraget utvidgas när det gäller tidiga insatser för asylsökande kvinnor och män. Utredaren ska inom ramen för det befintliga uppdraget se över möjligheten för asylsökande att delta i praktik och andra arbetsplatsförlagda aktiviteter som ökar kontakten med arbetsmarknaden. Läs mer här >>April 2017

Statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande

Fram till den 15:e maj kan ideella föreningar söka statsbidrag till insatser för asylsökande. Bidraget kan lämnas till avgiftsfria verksamheter som underlättar inlärning av svenska, som ökar kunskaperna om det svenska samhället och arbetsmarknaden och till hälsofrämjande insatser. Läs mer här >>


Välkommen!

Välkommen att lägga in aktiviteter som anordnas för asylsökande och nyanlända i Södermanlands län. Personliga möten är en början till integration i samhället.