Efterlysningar

Juli 2018

19/7
Orter intresserade av att få en lokal United Resources Welcome etablerad

United Resources Welcome (URW) är en oberoende, politiskt obunden, icke-religiös och icke-vinstdrivande verksamhet. Verksamheten erbjuder nyanlända personer, både de som befinner sig i asylprocessen och de som har fått uppehållstillstånd men inte arbete, en frivillig, temporär och meningsfull sysselsättning. Syftet med sysselsättningen är att motverka de negativa konsekvenser som en lång, passiv och osäker väntan oftast medför och vilka försvårar den övergripande och fortsatta integrationen in i det svenska samhället. Förutom att gynna den nyanlände är verksamhetens sysselsättning strukturerad så att den också skapar ett värde för det lokala samhället och det internationella biståndet. Verksamheten strävar efter att göra integrationsprocessen så human och snabb som möjligt och i synnerhet öka den nyanländes möjlighet till en bättre integration in i det svenska samhället. Med hjälp av bidrag från privatpersoner, företag, kommuner och statliga organisationer arbetar URW för att erbjuda nyanlända personer en frivillig sysselsättning där individen bjuds in till en gemenskap, får en tillhörighet, får möjlighet att bidra till en god gärning samt får möjlighet till en tidigare exponering mot samhället, det svenska språket, kulturen och det lokala näringslivet.

Kontakt: Carl von Eckermann, +46 733 44 62 32 eller info@u-r-w-se

Kontakta oss på sociala medier:
Facebook https://www.facebook.com/unitedresourceswelcome Instagram https://www.instagram.com/unitedresourceswelcome

Organisation: United Resources Welcome

Direktlänk