Om flyktingsituationen

Omkring 2 700 asylsökande bor i länet nu. Det är en minsking med ca 300 personer sedan början av september. Av dem är sextio procent vuxna. Deras väntan om besked på ansökan om asyl har i många fall varit lång. I tabellen nedan ser man hur många asylsökande det fanns i respektive kommun den första november 2017. Samtliga tillfälliga boenden, utom ett litet i Nyköpings kommun) har nu upphört och flera asylsökande har flyttat från Södermanland under våren och sommaren.

Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder, normalt en lägenhet i hyreshus. I länet finns permanenta anläggningsboenden i Flens och Vingåkers kommuner. Eget boende (EBO) avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Kategorin “övrigt boende” består främst av ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem/preplacerade barn (barn som bor hos t ex släkting).

 

Inskrivna hos Migrationsverket 1 december 2017