Organisationer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

U

United Resources Welcome

United Resources Welcome (URW) är en oberoende, politiskt obunden, icke-religiös och icke-vinstdrivande verksamhet. Verksamheten erbjuder nyanlända personer, både de som befinner sig i asylprocessen och de som har fått uppehållstillstånd men inte arbete, en frivillig, temporär och meningsfull sysselsättning. Syftet med sysselsättningen är att motverka de negativa konsekvenser som en lång, passiv och osäker väntan oftast medför och vilka försvårar den övergripande och fortsatta integrationen in i det svenska samhället. Förutom att gynna den nyanlände är verksamhetens sysselsättning strukturerad så att den också skapar ett värde för det lokala samhället och det internationella biståndet. Verksamheten strävar efter att göra integrationsprocessen så human och snabb som möjligt och i synnerhet öka den nyanländes möjlighet till en bättre integration in i det svenska samhället. Med hjälp av bidrag från privatpersoner, företag, kommuner och statliga organisationer arbetar URW för att erbjuda nyanlända personer en frivillig sysselsättning där individen bjuds in till en gemenskap, får en tillhörighet, får möjlighet att bidra till en god gärning samt får möjlighet till en tidigare exponering mot samhället, det svenska språket, kulturen och det lokala näringslivet. Läs mer om verksamheten: http://www.unitedresourceswelcome.com/verksamheten-2/

Adress: , Gnesta

Webbsida: http://www.unitedresourceswelcome.com/

Kontakt: Carl von Eckermann, eller +46 733 44 62 32 eller cve@integrationsbyggarna.se