Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande är aktiviteter som bidrar till att stärka kunskaperna i svenska språket, om samhället, och arbetsmarknaden samt hälsa. Dessutom ska aktiviteterna främja delaktighet i arbets- och samhällsliv. Det är länsstyrelserna som samordnar arbetet med tidiga insatser och som avgör vilka aktiviteter som kan räknas som tidiga insatser. Vänd dig till Länsstyrelsen i ditt län för mer information om vad som är en tidig insats och hur du ska gå tillväga om du vill rrangera en tidig insats.

Bland de aktiviteter som länsstyrelserna samordnar, ingår särskilda folkbildningsinsatser med asylsökande i studieförbund och folkhögskolor i form av  erksamheter med Vardagssvenska och Svenska från dag ett. Vänd dig till Folkbildningsrådet om du har frågor om den folkbildningsverksamheten. Aktiviteter relaterade till Arbetsförmedlingens kompetenskartläggningsverktyg Jobskills räknas också som tidiga insatser för asylsökande.

Ersättning för resor

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för asylsökandes resor till tidiga insatser. Ersättningen betalas ut till den asylsökande, inte till anordnaren. Migrationsverket kan betala ut ersättning för resor till tidiga insatser till personer som har fyllt 18 år och är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, det vill säga asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på att skrivas ut till en kommun.

Läs mer här: Infofolder_TIA_reseersättning

 

Information om Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande
Information om Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


« Fler nyheter